شماره حساب ها جهت واریز وجه: تمام حساب ها بنام حسین نیکدل می باشند.

  1. شماره کارت بانک رسالت : ۵۰۴۱۷۲۱۰۳۸۶۷۶۹۳۹
  2. شماره کارت بانک ملت: ۶۱۰۴۳۳۷۹۲۶۸۹۲۶۲۹
  3. شماره کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۷۲۶۰۲۲۰۴۷۱

 

با ما تماس بگیرید: ۰۹۳۷۷۵۵۸۲۸۲

hossein.nikdel@gmail.com

https://telegram.me/hnikdel

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

پاک کردن ارسال دیدگاه