والپیپر (ویکی وال)

سازنده : اشابهر بخشایی موضوع : والپیپر (ویکی وال) ، بیش از 400 والپیپر با کیفیت مدت زمان اجرا : این پروژه به کمک ctch و طی 2 هفته طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. رتبه نهم برنامه های اندرویدی از نظر سایت  کلیک کنید!

کمک مشاعره|تذهیب بیت

سازنده : اشابهر بخشایی موضوع : کمک مشاعره|تذهیب بیت  ، ارتقای توانایی شما و آشنایی بیشتر با بیت ها به ترتیب حروف الفبا - تذهیب و خطاطی بیت مدت زمان اجرا : این پروژه به کمک گروه نرم افزاری ctch و طی 3 هفته طراحی و مورد استفاده قرار گرفت.