به گوگل استراحت بدهید : سازماندهی لینک های پولی سخت تر از آن چیزی است شما فکر می کنید. (بخش دوم )

    به گوگل استراحت بدهید : سازماندهی لینک های پولی سخت تر از آن چیزی است شما فکر می کنید. (بخش دوم )   برای مطالعه ی بخش اول کلیک کنید   ۴- آخرین آپدیت پنگوئن ، قابلیت پس زدن PR  و توجه ناخواسته را مهیا می­کند زمانی که آپدیت­های الگوریتمیِ بزرگ منتشر می­…