چگونه اشتباهات از شما یک لینک ساز بهتر می سازند؟

  چگونه اشتباهات از شما یک لینک ساز بهتر می­سازند؟     از اشتباه کردن بعنوان یک لینک ساز نگرانید؟   ما ۱۱ نوع از بدترین اشتباهاتی را که تاکنون دیده اید را توصیف میکنیم تا متوجه شوید  که چگونه  اشتباهات به شما کمک می کنند تا لینکسازی بهتر شوید. هروقت به لینک سازها آموزش…