به گوگل استراحت بدهید : سازماندهی لینک های پولی سخت تر از آن چیزی است شما فکر می کنید. (بخش اول )

  به گوگل استراحت بدهید : سازماندهی لینک های پولی سخت تر از آن چیزی است که شما فکر می کنید.   اغلب گوگل بخاطر نحوه مدیریت لینک­ های اسپم مورد انتقاد قرار می ­گیرد اما ما بر این باوریم که این انتقاد ممکن است غیر منصفانه باشد. در این مقاله از سایت سوپر وب،…