چگونه پینگ را در رایانه خود بهبود ببخشیم؟

پینگ واژه ای است که برای توصیف تاخیرهایی استفاده می شود که به هنگام ارتباط رایانه با سرور رخ می دهد. هر چقدر پینگ بالاتر باشد، تاخیر بیشتری وجود خواهد داشت. روش هایی برای بهبود پینگ وجود دارد که شما توانید بسته به نظر خود و نتایج موجود، آنها را با هم ترکیب کنید.